Hepatit A Aşıları

HAV: Hepatit A Aşısı, 6-12 arayla 2. doz olarak yapılır.
Ölü virüs aşısıdır. İki yaşından büyüklerde bir doz aşıdan sonra yaklaşık % 97’den daha fazla koruyuculuk oluşturmaktadır. Aşı yapıldıktan sonraki ilk 15 gün içinde % 85 koruyuculuk sağlamaktadır. Aşı şu anda risk gurubundaki kişilere önerilmektedir.
Risk Gurupları:
 1. Endemik bölgeye seyahat edenler
 2. Hepatit A oranı yüksek toplumlardaki tüm çocuklar
 3. Hepatit A’lı hastayla yakın teması veya seksüel teması olanlar
 4. Homo-biseksüel, çok sayıda seks partneri olanlar
 5. Uyuşturucu kullananlar
 6. Çocuk ve yaşlı bakım merkezlerinde kalan çocuklar, yaşlılar ve çalışanlar
 7. Hepatit A virüsü ile çalışan araştırıcılar
 8. Pıhtılaşma ürünleri alanlar
 9. Hijyen uyumunun zayıf olduğu temizlik işçileri ve gıda çalışanları
 10. Kanalizasyon işçileri
 11. Kronik Karaciğer hastalığı (Hepatit B, C gibi) olan ve hepatit A geçirmemiş kişiler
 
İkinci doz aşıyı farklı firmanın aşısından olabilir miyim?
Bu konuda çalışma olmasa da bunun bir problem olacağını düşündüren bir sebepte yoktur.
 
İkinci doz aşı gecikirse ne yapmalıyım?
En kısa zamanda aşıyı olmalısınız. Birinci dozun tekrarına gerek yoktur.
Diğer aşılarla birlikte uygulanabilir mi?
Hepatit B, difteri, çocuk felci (oral ve inaktive), tetanoz, oral tifo, kolera, Japon ensefaliti, kuduz, sarı ateş aşısı veya immun globülinlerle aynı anda farklı bölgeye uygulanabilir.
Aşının içinde ne vardır?
Aşıda canlı virüs yoktur. Ölü virüs içerir.
 
Aşının koruyuculuğu ne kadardır?
Erişkinlerde en az 25 yıl, çocuklarda ise 14-20 yıldır.
 
Bulaşmadan sonra aşı yapılabilir mi?
Aşı bu şekilde kullanım için ruhsat almamıştır. Bu durumda immun globülin verilmelidir. Bulaşmadan sonra da kısa sürede aşı yapılmasının koruyucu olduğu bildirilmektedir.
Aşıdan sonra koruyuculuk ne kadar zaman sonra başlar?
Yaklaşık 4 hafta sonra.
Aşılama öncesi test yapılmalı mıdır?
Ülkemiz şartlarında çocukluk çağında geçirme olasılığı yüksek olduğu için test yapılabilir. Negatifse aşı verilir.
 
Aşılama sonrası test yapılmalı mıdır?
Gerek yoktur.
 
Aşı gebelere yapılabilir mi?
Bu konuda yeterli bilgi yoktur. Fakat aşı ölü (inaktif) virüsten oluştuğu için fayda-zarar oranına göre değerlendirilir.
Hepatit A aşısı her yaşta uygulanabilinir mi?
Hepatit A aşısı 2 yaş altında lisans almamıştır ve seropozitif olan annelerden doğan çocuklarda zayıf immünite bırakmaktadır. Aynı anda immunglobülinle birlikte verilirse immünojenitesi düşmesine rağmen korunmayı azaltmaz
Hepatit A aşısı güvenlimidir, yan etkileri var mıdır?
Lokal reaksiyonlar dışında ciddi bir yan etkisi yoktur. Aşı yerinde ağrı, baş ağrısı ve halsizlik görülebilir. Aşı içeriğindeki maddelere duyarlı olanlara kontrendikedir.
Aşı etkili midir?
2 doz Hepatit A aşısı olan kişi % 100 infeksiyona karşı korunur.
Hepatit A aşısı beni hepatit B ve hepatit C’den korur mu?
Hepatit A virüsü diğer hepatit virüslerinden farklıdır. Bu nedenle diğer virüslere karşı korunma olmaz.
Bu aşı seyahat edenlere öneriliyor mu?
HAV infeksiyonları dünyanın birçok bölgesinde yaygın olarak görülür. ABD, Kanada, Batı Avrupa, Japonya, Yeni Zelanda ve Avustralya dışında dünyanın neresine giderseniz gidin aşı yaptırmalısınız.
Aşıyı nerede yaptırabilirim?
Sağlık merkezlerinde
Aşı nasıl uygulanır?
Aşı                              Yaş                  Doz                             Doz şeması
HAVRIX                     2-18                720      Ü         6-12 ay arayla 2 doz
> 18                1440    Ü         6-12 ay arayla 2 doz
VAQTA                      2-17                25        Ü         6-18 ay arayla 2 doz
                                   ³ 18                50        Ü         6 ay arayla 2 doz
AVAXIM 80              0-15                 80        Ü        6 ay arayla 2 doz
AVAXIM 160            >15                  160      Ü         6 ay arayla 2 doz
Aşı dışında koruyucu başka ilaç var mıdır?
Aşıya ilaveten hepatit A immun globülin’de bütün yaşlar için kısa dönem korunmak için bulunmaktadır. Özellikle seyahat edenler ve aşısız olup ta hepatit A’ya maruz kalanlara 2 hafta içinde verilmelidir.
Kaynaklar
3. Akbulut A. HAV İnfeksiyonu. Tekeli E, Balık İ (Eds). Viral Hepatit 2003. Viral Hepatitle Savaşım Derneği, İstanbul, 2003 57-84.