HEPATİT D

Hepatit D hastalığı nedir?
 
Hepatit D virusunun neden olduğu sıklıkla müzmin seyreden bir karaciğer hastalığıdır.
 
Hepatit D hastalığı nasıl gelişir?
 
Hepatit D virusu çoğalabilmek için Hepatit B virüsüne ihtiyaç duyar. Bu nedenle bir kişide hepatit D hastalığı gelişebilmesi için o kişinin aynı zamanda hepatit B hastası veya taşıyıcısı olması gerekir.
 
Hepatit D hastalığı hepatit B hastalığını nasıl etkiler?
 
Bu hastalık hepatit B hastalığının gidişini hızlandırır ve kötü yönde etkiler. Hepatit D virusu çoğalmak için hepatit B virüsüne ihtiyaç duyduğundan beraberce siroza gidişi hızlandırırlar. Hepatit D virüsü hepatit B virüsü taşıyan kişilerde siroz olma riskini 2-3 kat artırır.
 
Hepatit D hastalığı nasıl bulaşır?
 
Hastalığın bulaşı esas olarak kan ve kan ürünleri ile olmaktadır. Anneden bebeğe geçiş olabilir. Cinsel yolla bulaş ve aile içi bulaş hepatit B’ye göre daha düşüktür.
 
Dünyada ne kadar kişi hepatit D hastasıdır?
 
Dünyada yaklaşık 10 milyon kişinin hepatit D hastası olduğu tahmin edilmektedir.
 
Hepatit D hastalığı kimlerde sık görülür?
 
Damardan uyuşturucu kullananlarda, kanama bozukluğu olanlarda, diyaliz hastalarında ve homoseksüellerde sık görülür.
 
Hepatit D’nin kuluçka süresi ne kadardır?
 
Hepatit D’nin kuluçka süresi 15-45 gündür.
 
Hepatit D hastalığının belirtileri nelerdir?
 
Hepatit D hastalığının belirtileri hepatit B’deki belirtilerle aynıdır.
 
Hepatit D hastalığı hepatit B hastalığı olanların ne kadarında görülür?
 
Hepatit D hastalığı müzmin hepatit B veya hepatit B taşıyıcısı olanların sadece % 5’inde gelişmektedir. 
 
Hepatit D hastalığının tedavisi var mı?
 
Evet. Hepatit D hastalığının tedavisinde hepatit B hastalarında kullanılan interferonlar (iğne tedavisi) kullanılmaktadır (bakınız: hepatit B tedavisinde interferonlar). Tedaviye mümkün olduğunca erken başlanmalıdır. Tedavi sonrasında hastaların yaklaşık yarısında görülen nüks önemli bir sorundur.
 
Hepatit D hastalığı siroza veya karaciğer kanserine ilerler mi?
 
Evet. Hastaların % 70’inde siroza gitmekte ve bunların yaklaşık % 15’inde siroz ilk 1-2 yılda ortaya çıkmaktadır. Siroz gelişen hastaların bir kısmında ise karaciğer kanseri gelişebilmektedir.
 
Hepatit D hastalığından korunmak için ne yapılmalıdır?
 
Hepatit D’den korunmak için Hepatit B hastası veya hepatit B taşıyıcısı olmamak önemlidir. Hepatit B için aşı yaptıranlar aynı zamanda hepatit D için de korunmuş olurlar. Bu nedenle hepatit D’den korunmanın en etkili ve kesin çözümü hepatit B aşısı olmaktır.