Viral Hepatitte Serolojik Testler 

Test
Sonuç
Yorum
Anti-HAV IgM
Anti-HAV IgG
Pozitif
Pozitif
Akut Hepatit A virüs infeksiyonu
Anti-HAV IgM
Anti-HAV IgG
Negatif
Pozitif
Hepatit A’ya karşı bağışık
HBsAg
Anti-HBc IgM
Anti-HBc IgG
Anti-HBs
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif

Hepatit B virüs’a Duyarlı  
HBsAg
Anti-HBc IgM
Anti-HBc IgG
Anti-HBs
Negatif
Negatif
Pozitif
Pozitif

Geçirilmiş HBV infeksiyonu sonrası bağışık
HBsAg
Anti-HBc IgM
Anti-HBc IgG
Anti-HBs
Negatif
Negatif
Negatif
Pozitif
Hepatit B aşısı sonrası bağışık
HBsAg
Anti-HBc IgM
Anti-HBc IgG
Anti-HBs
Pozitif
Pozitif
Pozitif
Negatif

Akut Hepatit B virüs infeksiyonu
HBsAg
Anti-HBc IgM
Anti-HBc IgG
Anti-HBs
Pozitif
Negatif
Pozitif
Negatif

Kronik hepatit B
HBsAg
Anti-HBc IgM
Anti-HBc IgG
Anti-HBs
Negatif
Negatif
Pozitif
Negatif
Yalancı pozitif AntiHBc IgG
Yakın dönemde geçirilmiş infeksiyon
Bağışık ama saptanamayan derecede düşük Anti-HBs
Kronik hepatit B saptanmayacak derecede düşük HBsAg
Anti-HCV
Pozitif
Geçirilmiş infeksiyon
Kronik infeksiyon
Yalancı pozitiflik
Anti-Delta
Pozitif
Delta infeksiyonu
Anti-HEV IgM
Pozitif
Akut Hepatit E virüs infeksiyonu
Anti-HEV IgG
Pozitif
Geçirilmiş Hepatit E virüs infeksiyonu