Ulusal Dernekler

Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD)

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD

Kinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)

Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon (DAS) Derneği

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD)

Uluslararası Dernekler

American Association for The Study of Liver Disease (AASLD)

The European Association for The Study of The Liver (EASL)

Asian-Pacific Association for the Study of the Liver (APASL)

Hepatitler

American Liver Foundation

CDC Hepatitis

Hepatitis Foundation

Hepatitis B Foundation

WHO Hepatitis

Wikipedia Hepatitis

Aşı

CDC Immunization

WHO immunization

Immunization Action Coalition